27. 7. 2020

Před dvěma lety proběhl pilotní projekt brigády pro kluky ze spolku ADAM – autistické děti a my, z.s. Vyzkoušeli si u nás výpomoc na ručních pracích. Tato zkušenost byla pro nich nejen užitečná, ale také obohacující. Integrace do běžného pracovního procesu je pro ně přínosná jak z hlediska lidského, tak i s ohledem na osvojení si základních pracovních návyků. Letos se kluci opět rádi zapojili a v tiskárně vypomáhali celé dva týdny.