Tisková zpráva 5. 1. 2013

Heidelberg Speedmaster XL 106-8-P ve FINIDRu

I když se brány veletrhu Drupa 2012 zavřely již před tři čtvrtě rokem, dozvuky této nejvýznamnější veletržní akce v oboru polygrafie můžeme sledovat dodnes. Právě v druhé polovině roku totiž docházelo k instalaci strojů a zařízení, jejichž koupě byla právě podepsána na düsseldorfském výstavišti.

Jednou z tuzemských firem, které na veletrhu Drupa významnou měrou posílily své výrobní kapacity, je společnost FINIDR z Českého Těšína. Již v minulém čísle Světa tisku jsme se podrobněji zmiňovali o nové instalaci v oblasti knihařského zpracování, kde je novým přírůstkem této tiskárny zavěšovací linka Kolbus BF 530 doplněná deskovacím strojem a strojem na ražbu knižních desek. Kromě této fáze výroby však tiskárna významně posílila také v oblasti tisku, kde je novým přírůstkem tiskový stroj Heidelberg Speedmaster XL 106-8-P, jenž nahradil v pozici hlavního tiskového stroje Speedmaster SM 102-8.

Uspět na současném trhu není jednoduché. ­Kaž­dý rok dochází k mírnému poklesu poptávky a zároveň dochází ke každoročnímu tlaku na cenu tiskové produkce. Je to trend, který nelze změnit, lze se mu pouze přizpůsobit.

„Díky evropským dotacím došlo na polygrafickém trhu k totálnímu narušení konkurenčního prostředí. Do trhu, který klesá, jsou neustále nelogicky pumpovány Evropské dotační peníze, které jsou používány na nákup dalších a dalších strojů a zařízení. Řada firem investuje nikoli podle potřeby na trhu a na základě rozumného podnikatelského záměru. Investují pouze proto, že mají možnost získat dotace. Dnešní podnikání je neustálý boj s nerovnými podmínkami, s řadou problémů a překážek, které způsobuje vláda a parlament díky svým nekompetentním rozhodnutím,“ říká Jaroslav Drahoš, majitel a jednatel společnosti FINIDR. „Jakékoliv rozhodnutí o každé další investici je nesmírně odpovědné, složité a v našem prostředí také velmi riskantní díky současné nestabilitě, nekoncepčnosti a absenci jakékoliv rozvojové strategii vlády. Pokud tady neberu za strategii okřídlené a známé »kdo nekrade, okrádá rodinu«. Naše tiskárna ­FINIDR patří mezi polygrafické podniky, které pravidelně investují do nových technologií. Prvotním důvodem investicí do nových strojů je především dosažení maximální kvality a příznivé ceny výrobků dodávaných na trh. To je to, co zajímá naše zákazníky, produktivita a průtok zase zajímá nás,“ říká Jaroslav Drahoš. „Díky brutálnímu tlaku na cenu musí management tiskáren zvolit postupy, které budou tento tlak eliminovat na straně nákladů a produktivity. Produktivitu je přitom možné zvyšovat řadou akcí v tiskárně a v neposlední řadě také investicí do nových a výkonných řešení, která umožňují vyrábět s vyšší produktivitou,“ říká ing. Jaroslav Drahoš, majitel a jednatel společnosti FINIDR. „Právě významné zvýšení produktivity a také kvality produkce očekáváme od nově nainstalovaného tiskového stroje. Tento stroj představuje vrchol jak z hlediska produktivity zpracování, tak i automatizace výroby v archové ofsetové tiskárně. Bez investice do tohoto tiskového stroje bychom nemohli plně uspokojovat požadavky našich zákazníků. Oproti předchozímu stroji – osmi­barvovému ofsetovému stroji Speedmaster SM 102 s obracecím zařízením – je nárůst produktivity skutečně velký. Nárůstu produktivity mezi 35 až 40 procenty lze dosáhnout nejenom díky výkonnosti stroje, jeho vysokému stupni automatizace, ale také díky maximální optimalizaci procesů v tiskárně. Vše také záleží pochopitelně na konkrétních typech zakázek, jejich nákladech, potiskovaném materiálu a dalších parametrech zakázek, které jsou v rámci průběhu směny zpracovávány.“ dodává Jaroslav Drahoš.

Charakteristika stroje

Než se zaměříme na vlastní praktické zkušenosti s tímto strojem v tiskárně FINIDR, připomeňme si základní charakteristiku tohoto stroje, jenž spatřil světlo světa právě na veletrhu Drupa 2012 v německém Düsseldorfu. Tento nový stroj je generačním pokračováním řady Speedmaster XL 105, z níž přebírá velké množství řešení doplněná o další prvky. Jestliže se o strojích XL 105 hovořilo v souvislosti s vyšším stupněm automatizace a se zvýšenou produktivitou, u stroje XL 106 platí další významné navýšení těchto parametrů. Jak již označení samotného tiskového stroje naznačuje, může Speedmaster XL 106 nabídnout zvětšený tiskový formát, díky automatizaci, vysokým výkonům a také přepracovanému obracecímu zařízení nalezne a již v této době i nachází uplatnění také v provozech zabývajících se akcidenčním a merkantilním tiskem. Stroj je vyráběn v celé řadě konfigurací, v tiskárně FINIDR je Speedmaster XL 106 v osmibarvové konfiguraci, kde je za čtvrtým tiskovým agregátem umístěno obracecí zařízení. V základní konstrukci tiskových jednotek se nový tiskový stroj zásadně neodlišuje od svého předchůdce Speedmaster XL 105, jedná se spíše o dílčí úpravy, které napomáhají optimálnímu vedení tiskového archu strojem i při vysokých produkčních rychlostech. Úprav tak mírně doznal barevník tiskového stroje a především vedení archu strojem na vzduchovém polštáři. Významnou měrou bylo přepracováno také obracecí zařízení, umožňující tisk s nezměněnou rychlostí.

Pro úplnost dodejme, že maximální formát tiskového archu pro tento tiskový stroj je 1 060 x 750 mm, minimální formát archu je 340 x 480 mm. Tloušťka potiskovaných médií se může pohybovat od 0,03 až po 1 mm, v případě, že se jedná o stroj s obracením, pak při jeho využití je možné pracovat s médii v rozmezí tloušťek od 0,03 až po 0,8 mm. Heidelberg nabízí u tohoto stroje základní verzi, umožňující tisk v rychlosti až 15 000 archů za hodinu, a verzi rozšířenou, umožňující tisknout rychlostí až 18 000 archů za hodinu. V tiskárně FINIDR je nainstalován osmibarvový tiskový stroj nabízející produkční rychlost na úrovni až 15 000 archů za hodinu. „Samozřejmě že produkční rychlost u jednotlivých zakázek se odvíjí od celé řady parametrů, jako je například výše nákladu jednotlivých zakázek, typ zpracovávaného substrátu apod., nicméně můžeme říci, že se u celé řady zakázek skutečně pohybujeme ve velmi vysokých produkčních rychlostech, a to i při využití obracecího zařízení,“ říká Zbyhněv Novák, hlavní mistr tisku v této tiskárně z Českého Těšína.

Již výše jsme uvedli, že tiskový stroj Speed­master XL 106 doznal od svého předchůdce řadu dílčích změn, které vedou především ke zvýšení stability tisku i při vysokých rychlostech a zvýšení automatizace, které vede ke zkrácení neproduktivních časů stroje. Z dílčích úprav tak můžeme jmenovat úpravu vedení archu strojem, kde i při vysokých rychlostech nedochází k obtahování či poškrábání tisku, a to ani při oboustranném tisku. Tomu napomáhají především nové plechy umístěné za obracecím zařízením, které jsou opatřeny speciální povrchovou vrstvou, která by měla zabraňovat přilnutí barvy a měla by oproti dřívějším variantám použitých plechů přinést také významné prodloužení jejich životnosti. Tiskárna FINIDR má na prověření životnosti těchto plechů zatím stroj poměrně krátce, nicméně z vyjádření hlavního mistra tisku vyplývá, že ani při oboustranném tisku nedochází k žádnému obtahování a tisk působí velmi klidně a stabilně. „Zatímco u řešení použitého u stroje Speedmaster SM 102 jsme se občas setkávali s problémy způsobenými obtahováním či ulpíváním barvy na povrchu plechů, u nového stroje tyto problémy prakticky vymizely,“ říká Jaroslav Drahoš. Nové plechy TransferJacket Blue jsou vyrobeny z niklu s chromovanou vrstvou podobně jako plechy předchozí. Zatímco ty byly na povrchu opatřeny dále silikonovou vrstvou, u TransferJacket Blue je využito speciální gelové vrstvy, vyznačující se větší odolností vůči opotřebení než dříve používaný silikon. To prodlužuje i celkovou životnost těchto plechů přibližně o 50 %. Vysoké kvalitě tisku a jeho stabilitě navíc napomáhá i integrované zařízení Inpress Control, jímž je stroj v tiskárně FINIDR vybaven. „V současnosti velká část produkce naší tiskárny je určena na export. Právě zahraniční zákazníci přitom kladou na vysokou kvalitu a standardizaci tisku velký důraz, a proto je pro nás vysoká kvalita tisku spolu s dostatečnou produktivitou rozhodující,“ říká ing. Jaroslav Drahoš.

Jednou ze zásadních předností nového stroje je vysoký stupeň automatizace, jenž se projevuje nejenom v době tisku, ale především ve zkrácení neproduktivních časů potřebných na přestrojení na novou zakázku. Ze zkušeností s novým osmibarvovým tiskovým strojem Heidelberg Speedmaster XL 106 v tiskárně FINIDR přitom vyplývá, že první příprava zakázky trvá v současnosti přibližně 10 až 12 minut, další přípravy v rámci jedné zakázky jsou přitom podstatně kratší a jejich délka se pohybuje přibližně okolo 5,5 minuty. U zakázek s větším počtem příprav vysoký stupeň automatizace tak může hrát velmi podstatnou roli. Lze přitom předpokládat, že v budoucnosti by mělo docházet ještě k částečnému zkrácení těchto časů. V tiskárně FINIDR se pracuje se strojem v nepřetržitém režimu ve dvanáctihodinových směnách. Za zmínku přitom stojí i to, že během jedné dvanáctihodinové směny dokáže obsluha zpracovat i 38 příprav, což samozřejmě klade vysoké nároky na minimální přípravné časy. Skladba zakázek této tiskárny, orientující se především na knižní produkci, tak zahrnuje nejenom střední náklady, ale také náklady poměrně malé, kde není nejvíce rozhodujícím faktorem rychlost tisku, ale právě minimální neproduktivní časy.

Obsluze v rychlém nastavení stroje napomáhají nejenom automatizační prvky, ale především dlouholeté zkušenosti se stroji Heidelberg. „Osádku na novém tiskovém stroji totiž tvoří ti nejlepší tiskaři z našeho provozu. Jejich zaškolení tak bylo poměrně rychlé a oni mohli začít rychle dosahovat velmi dobrých výsledků a vysoké produktivity,“ říká Zbyhněv Novák. Ovládání nového tiskového stroje je přitom do jisté míry odlišené od stroje Speed­master SM 102, který byl doposud v této tiskárně nainstalován. Základní odlišností je zde především nové decentralizované ovládání stroje, kde lze nyní ovládat základní činnosti stroje také z dalších míst. Tiskař tak může v rámci nastavování ovládat jednotlivé součásti přímo z daného místa, místo aby musel obcházet stroj a nastavení provádět z dříve určených pracovišť. Novinkou je pak také nový dotykový TFT panel, umístěný v prostoru nakladače. Z praxe tiskařů však nyní vyplývá, že z nového ovládání jsou nyní využívány některé prvky, je to však dáno především tím, že zkušenosti tiskařů prozatím hovoří ve prospěch naučených postupů využívaných u dřívějších typů ovládání.

Mistr tisku Zbyhněv Novák ve společnosti ­FINIDR oceňuje na novém stroji hned několik nových řešení, která napomáhají snazšímu a přesnějšímu ovládání tiskového stroje. Mezi tyto prvky řadí například systém InkFoil ­Assistent, který upozorňuje obsluhu na nutnost výměny speciální fólie v barevnicích z důvodu jejího opotřebování. V praxi tento systém nejenom průběžně hlídá míru opotřebení fólie v barevnici, ale redukuje i případné zvyšování množství předávané barvy z důvodu většího opotřebení této fólie.

K maximálnímu využití tiskového stroje patří také pravidelná údržba. Základní údržba je na tiskovém stroji prováděna dvakrát týdně, během níž dochází k mytí stroje, odstranění zbytků prášku a celkové kontrole stroje. Kromě této pravidelné údržby je v tiskárně FINIDR na tiskových strojích prováděna pololetně také hloubková údržba, během níž jsou ze stroje vyndány jednotlivé válce, odvápněny, opraveny a následně opět uloženy na své pozice.

Závěr

V tiskárně FINIDR si zakládají nejenom na výbavě zařízeními nabízejícími vysokou produktivitu, ale také na důkladném vyhodnocování produktivity výroby. „V současnosti máme přehled o vytížení a ekonomice nejenom u tiskových strojů, ale i u zařízení pro dokončující a knihařské zpracování. Můžeme tudíž velmi přesně vyhodnocovat efektivitu jednotlivých strojů, a tak optimalizovat výrobu v naší tiskárně,“ říká ing. Jaroslav Drahoš.

Tiskárna FINIDR z Českého Těšína patří v současnosti mezi přední polygrafické podniky ve střední Evropě, které se mohou pochlubit nejenom moderním technickým vybavením, ale také širokou zakázkovou náplní, která umožňuje tiskárně pravidelnou modernizaci a expanzi. Lze tudíž předpokládat, že ani současné instalace strojů v oblasti tisku a dokončujícího a knihařského zpracování nebudou pravděpodobně na velmi dlouhou dobu poslední modernizací tohoto výrobního závodu, který se orientuje především na knižní produkci, směřující z velké části na export.

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma

Originál článku zde