Tisková zpráva 9. 9. 2013

Heidelberg Media Briefing na Slovensku

Veľmi zaujímavé stretnutie pre odborných novinárov z oblasti polygrafie pripravila spoločnosť Heidelberg. Prinášame Vám reportáž z dvoch dní naplnených zaujímavým programom. Môžete to však brať aj ako úvod k ďalším článkom, pretože na stretnutí s novinármi odznelo veľa dôležitých tém. Poďme ale chronologicky.

Heidelberg ako globálna firma rozdelila svoje pôsobenie vo svete na niekoľko regiónov. Naše stretnutie bolo určené pre región východnej Európy, kde patrí územie strednej Európy spolu s Rakúskom, balkánske krajiny, Turecko a Rusko. Lokalizovanie stretnutia na Slovensko a do Česka môžeme hodnotiť nielen ako uznanie polygrafických firiem z tohoto regiónu, ale aj výrobného potenciálu nášho strojárstva. Oficiálny program sa totiž začal na pôde závodu Heidelberg Postpress Slovensko, který je situovaný v Novom Meste nad Váhom. Zručnosť našich robotníkov, mzdové náklady a ich schopnosť reagovať na individuálne potreby klientov zabezpečili rozvoj závodu práve na Slovensku. Dlhodobé plnenie kvalitatívnych ukazovate ľov a spokojnosť koncernu sú veľmi dobrou vizitkou pre toto tradičné odvetvie.

Heidelberg vyrába na Slovensku

Závod koncernu Heidelberg v Novom Meste nad Váhom je jednou z dvojice výrobných jednotiek situovaných mimo Nemecka. V areáli s rozlohou 36 000 m2 sú lokalizované haly s rozlohou 7 950 m2, kde je výroba, montáž, sklady a administratíva. Výrobným programom sú predovšetkým zariadenia na postpress a kusová zákazková výroba. „Ročná produkcia predstavuje dvojciferné číslo,“ odpovídal na otázku o produktivite závodu jeho riaditeľ Juraj Kyjací. „Produkcia závodu na Slovensku pozostáva z dokončovacích liniek, ktoré sú prakticky všetky prispôsobované individuálnym potrebám zákazníkov z celého sveta. Konkrétne čísla vyrobených jednotiek nie sú v tomto prípade hlavným ukazovate ľom vysokú kvalitu pri riešení reálne kusových zákaziek pre klientov z celého sveta,“ doplnil Josef Moser, ktorý vedie operácie koncernu Heidelberg v regióne východná Európa. Zo závodu teda vychádzajú známe skladačky Heidelberg Diana v modeloch 45, 80/115, baliace stroje, podávače a iné špecializované stroje pre obalový priemysel. Neografia Martin Po analýze svetového trhu a predstavení polygrafickej tradicie a súčasnosti na Slovensku program pokračoval návštěvou nového závodu spoločnosti Neografia Martin. Táto tlačiareň s tradíciou od roku 1869 otvorila v roku 2013 v čssti Priekopa (priemyselnej zóne dobrou referenciou, keďže tu momentálne pracuje 5 tlačových strojov tejto značky a Heidelberg XL 145 s maximálnym rozmerom hárku 1 060 x 1 450 mm je vlajkovou loďou tlačiarne. Neografia za vlaňajší rok spracovala 40 513 ton papiera, pričom z jej produkcie tvorili knihy 40,8%, časopisy 34,2%, reklamná tlač 23,6% a obaly 1,4%.

Druhý deň sa začal prezentáciami o politike koncernu Heidelberg, českom polygrafickom trhu a predstavením společnosti FINIDR. Pohľad na organizáciu výroby a otvorenosť majitel spoločnosti Jaroslava Drahoša bol zážitkom pre všetkých novinárov. Výrobný proces spolu s personálnym manažmentom je nastavený s pomocou externej agentúry, ktorá navrhuje optimalizáciu procesov v automobilovom a elektrotechnickom priemysle (Kia, Hyundai, Samsung). „Aj na klesajúcom trhu sa dá rásť,“ povedal Jaroslav Drahoš na začiatku svojej prezentácie. Ekonomické výsledky to dokazujú, pretože od roku 2008 prináša každý rok ďalšie navýšenie v podobe produkcie, obratu aj zisku. Receptom je tu špecializácia na knižnú produkciu. Export na trhy do piatich jazykových oblastí predstavuje 80%. „Naše prepočty dokazujú, že ofset je konkurenceschopný pri nákladoch od 150 kníh,“ zdôraznil Jaroslav Drahoš. „Nerobíme kompromisy v kvalite, preto sme investovali v prevažnej väčšine do strojov Heidelberg. Naši zamestnanci sú vo svojom odmeňovaní zainteresovaní nielen na kvalite a výkone, ale odmeňujeme všetky návrhy, vedúce k ďalšiemu zefektívneniu výroby.“

Originál článku