Tisková zpráva 5. 3. 2018

Kniha „šumava umírající a romantická“, jedno z nejvýznamnějších českých uměleckých děl 20. století, které je výsledkem tříleté práce malíře, grafika, řezbáře, spisovatele a filosofa Josefa Váchala, vyjde v polovině března v nakladatelství Paseka.

Kniha se zrodila v tiskárně FINIDR z Českého Těšína. Ve formátu 480×640 mm je dílo svázané v celokožené, polokožené nebo dýhované vazbě. Kniha vyžaduje skutečně špičkové řemeslné knihařské zpracování. Úctyhodné nejsou přitom jen rozměry, ale například i hmotnost publikace, jež přesahuje 20 kilogramů. Dílo má celkem 288 stran, dřevorytovou předsádku, patitul, titul, padesát dva celostránkových a patnáct menších barevných dřevorytů, jednu vignetu, dvě iniciály, vlastní písmo. Předlohou pro 200 výtisků unikátního díla bylo původních jedenáct exemplářů originální knihy, které svázal sám Váchal. Nakladatelství Paseka vydává kromě toho dalších 2000 výtisků publikace ve zmenšeném formátu (295×375 mm).

Kniha v obou případech obsahuje německý překlad původního Váchalova textu. Josef Váchal pojímal knihu jako umělecký artefakt. Své knihy vydávané v počtu jednoho až dvaceti pěti výtisků sám psal, sázel, doprovázel vlastními dřevoryty, vázal i prodával.