Tisková zpráva 4. 10. 2016

FINIDR OTEVŘE DVEŘE VEŘEJNOSTI. PŘEDSTAVÍ NOVOU HALU A DÁ NAHLÉDNOUT POD POKLIČKU VÝROBNÍMU PROCESU
Tiskárna FINIDR patří mezi největší výrobce knih v Evropě. Od svého vzniku v roce 1994 se tato českotěšínská firma neustále rozvíjí. Se svými 500 zaměstnanci patří mezi významné zaměstnavatele v regionu. Po 22 letech se blíží obratu jedné miliardy. Letos vyrobí přes 9 tisíc různých titulů v celkovém počtu více jak 23 miliónů kusů. Knihy z Českého Těšína reprezentují po celé Evropě dobrou práci našich lidí, tradici tohoto regionu, ale také především samotné město. U příležitosti nadcházejícího Dne otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 5. listopadu, jsme požádali majitele tiskárny Jaroslava Drahoše o rozhovor.

Opakovaně pořádáte ve FINIDRu Den otevřených dveří. Proč?

Jsem přesvědčen, že výroba knihy je velmi krásná, zajímavá, ale také náročná. Knihtisk byl a je úzce spjat s naším regionem. Jsme otevřená firma, a proto chceme umožnit zájemcům poznat a pochopit proces výroby knihy. Vidět na vlastní oči výrobu doplněnou odborným a zajímavým výkladem našich zaměstnanců. Zároveň je tento den také vhodnou příležitostí ukázat široké veřejnosti naší výrobní plochu o velikosti 14 000 m2, novou halu a také nové moderní špičkové stroje.

Co tedy bude v nové hale?

Plně automatizované stroje, které usnadní a urychlí celý složitý proces. Všechny instalované technologie patří k tomu nejlepšímu, co je možné v současné době pořídit. Součástí nové haly je moderní výdejna jídel pro naše zaměstnance.

Když zmiňujete zaměstnance, na které pozice hledáte pracovníky nejčastěji?

Především operátory výroby. Jsou to pozice obsluhy moderních, počítači řízených strojů. Jednotlivé lidi si zaškolíme a umožníme jim další růst. Silnou stránkou tiskárny FINIDR je také specializovaný obchodní úsek, kde nejčastěji hledáme hlavně kolegy pro zákaznický servis. Sázíme na lidi z Českého Těšína a okolí.

Co nabízíte zaměstnancům?

Kromě zázemí úspěšné a moderní firmy, která si drží silné postavení na evropském trhu, je to celá řada výhod. V systému odměňování, kromě pevné složky mzdy, vyplácíme odměny, 13. a 14. plat, příplatky za přesčas a mnoho dalších.

Zvyšují se také nároky na tisk a tiskaře?

Nároky našich zákazníku jsou samozřejmě stále vyšší, ostatně jako v každém oboru. Každý operátor má však k dispozici moderní a výkonný stroj. Pokud ho dobře ovládá a umí využít jeho funkce, které mu v jeho práci velmi pomáhají, lze nároky našich zákazníků bez velkých problémů uspokojit. Dlouhodobě spolupracujeme s těšínskou Albrechtovou střední školou, se kterou právě probíhá jednání o otevření nového oboru Tiskař.

Plánujete další rozvoj tiskárny?

Chceme si udržet pozici evropského lídra na polygrafickém trhu. Máme jasně danou strategii, která nám vytváří prostor pro neustálé zlepšování.

Jaké zajímavé knihy jste tiskli?

Například nový Občanský zákoník, ten měl největší počet stran – 2 400! Pro francouzského klienta jsme vyráběli nejtěžší knihu s váhou 5,2 kg. Nejvyšší náklad u jedné položky byl u nás 400 tisíc kusů.V loňském roce jsme například získali státní cenu za Nejkrásnější knihu Rakouska s názvem „Museum der Träume“. Velmi si vážíme důvěry našich klientů.

Jsou pro Vás důležité ocenění, úspěchy?

Knihy pro mne znamenají něco víc než obyčejné výrobky.  Na každé ocenění jsme velmi hrdí. Důkazem toho, že vyrábíme kvalitně, jsou také certifikáty kvality.

Podílíte se také na podpoře svého okolí?

Naší strategií je podpora žáků, studentů a jejich mimoškolních aktivit. Podporujeme školy, školky, neziskové organizace především v Českém Těšíně a jeho blízkém okolí. Dlouhodobě jsme partnery celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem, klubu Raketového modelářství, který letos získal zlatou medaili na mistrovství světa. Podporujeme organizaci Zdravotní klaun, pomáháme také jednotlivcům, kteří se nalezli v těžké životní situaci.

Jak se jako moderní firma staví k ochraně životního prostředí?

Pro naši tiskárnu je velmi důležité ekologické chování. Aktivně snižujeme svou uhlíkovou stopu. Úspěšně jsme prošli certifikací „Hospodaření s uhlíkovou stopou“, díky tomu tiskneme knihy bez uhlíkové stopy – vyrábíme produkty CO2  neutral. Jsme zapojeni do certifikačního systému FSC®, což znamená, že vyrábíme z papíru z ekologického lesního hospodářství. Nakupujeme ekologicky šetrnou elektrickou energii, zapojili jsme se do unikátního projektu „Zelená firma“, s jehož pomocí ekologicky likvidujeme elektrospotřebiče a baterie.

Děkuji za rozhovor

Také děkuji a chci připomenout, že i Těšínské listy ve své poslední fázi vznikají právě u nás. Těšíme se na návštěvu všech zájemců v naší tiskárně FINIDR.

MONIKA HLADKÁ

FOTO | LUKÁŠ DUSPIVA

Originál článku zde