23. 6. 2016

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně jako jediná v Moravskoslezském kraji nabízí a vyučuje obor polygrafie. Myšlenka otevřít tento obor vznikla v roce 2006 a od prvopočátku stála u jejího zrodu naše tiskárna. Majitel tiskárny FINIDR, pan Jaroslav Drahoš a paní ředitelka Albrechtovy střední školy, Vanda Palowská tak propojili současnost s dvěstěletou polygrafickou tradicí v našem městě. Co konkrétně znamená deset let podpory FINIDRem? Pomoc s náborem žáků, tvorba vzdělávacích programů, personálním zajištění výuky, zprostředkování vhodného  strojového vybavení, praxe studentů přímo v tiskárně v reálném provozu a mnoho dalšího. Už nyní se rýsuje nový záměr – zavedení nového oboru – tiskař. Věříme, že naše výborná spolupráce bude trvat nejméně dalších deset let.