17. 6. 2011

Již čtvrtý ročník tradičního letního FINIDRáckého dne byl plný radosti a oddechu. Letos jsme zábavný den pořádali 11. června a nejen my, zaměstnanci tiskárny, ale také naši partneři, děti a vnoučata si naplno užili letních radovánek a bohatého programu.

Pro děti byly připraveny soutěže s tématikou SHREK, nafukovací atrakce, dále jsme se zaujetím sledovali akrobatické vystoupení na koních (tzv. voltiž), projížďku na ponících či elektro traktůrcích. Největší „atrakcí“ letošního FINIDRáckého dne byla přehlídka létání modelových letadel, raket a vrtulníků. Zlatým hřebem zábavného odpoledne byl turnaj o pohár v minikopané družstev, který vyhrálo mužstvo CTP.