Tisková zpráva 1. 3. 2013

Tak jako každý rok, tak i letos se studenti 2. a 3. ročníku oboru Počítačová grafika zúčastnili exkurze do tiskárny FINIDR, s. r. o. v Českém Těšíně, kde se studenti osobně seznámili s výrobou knížek od digitálního souboru až po finální podobu. Tato exkurze je neodmyslitelnou součástí výuky odborných předmětů tiskové techniky, počítačová typografie a sazba tiskovin. Jsme velice rádi, že naše studenty můžeme seznámit s provozem největšího výrobce knih v České republice. Ročně se v tiskárně FINIDR vyrobí přes 19 milionů knih a jiných titulů.

Originál článku