1. 4. 2011

Jsme rádi, že je o polygrafii stále zájem i ze strany studentů. V průběhu celého roku bezplatně provádíme exkurse žáků základních a středních škol. Studenti se seznámí nejen s historií naší tiskárny FINIDR, ale získají také ucelenou  představu o tom, jak se vyrábějí knihy. Mají možnost procházet se výrobními halami tisku a knihárny a na vlastní oči se tak přesvědčit, jak je výroba knihy náročný proces.
Cílem naší zhruba hodinové exkurze je, aby žáci a studenti získali bližší vztah ke knihám a vážili si jejich hodnoty.