1. 11. 2011

Přijali jsme etický kodex společnosti FINIDR, s.r.o., který obsahuje naše základní hodnoty, stanoviska i konkrétní pravidla chování pro všechny naše zaměstnance. Jsme přesvědčeni, že se v dlouhodobém horizontu vyplácí ctít morální zásady při podnikání. Etickým kodexem dáváme svému okolí najevo principy naší tiskárny a jasně deklarujeme, jak je pro nás etické chování důležité.
Prioritou je pro nás kvalita vztahů s našimi zákazníky. Stále pracujeme na zkvalitnění interní komunikace a také na zlepšení komunikace s našimi obchodními partnery.
Usilujeme o to, aby naše kultura byla založena na důvěře, vzájemné úctě a vysoké úrovni profesionálního chování.