12. 2. 2024

Ve FINIDRu úspěšně proběhl další, v pořadí již třetí, dozorový audit společnosti TÜV, který byl zaměřen na energetiku a celkové využívání energetických zdrojů. Každý rok při auditu musíme dokázat, že prokazatelně snižujeme naše celkové využití těchto energetických zdrojů. Je to náš závazek, který šetří nejen energii, ale i životní prostředí.

Nejdůležitějším zdrojem energie pro naše výrobní technologie je samozřejmě elektřina. V menší míře také využíváme plyn, a to pro ohřev administrativních budov.

Jedním z kroků, jak snižujeme energii, je i využívání fotovoltaických článků, které nám částečně nahrazují zdroj elektřiny. Zároveň umíme využít i teplo vydané kompresory zpět do ústředního topení v administrativní budově.
Právě i těmito kroky jsme opět dokázali snížit naši energetickou spotřebu a náročnost při výrobě zhruba stejného množství knih v porovnání s rokem 2022.

Auditor nás na základě předložených a ověřených výsledků ohodnotil velmi kladně.