23. 3. 2020

Proaktivně zavádíme různá preventivní opatření pro bezpečnost zaměstnanců nejen na pracovišti (měření teploty, dezinfekce a zvýšená hygiena, používání specifických ochranných pracovních pomůcek), ale i v jídelně (přísná hygienická opatření, upravený harmonogram vydávání obědů, dodržování odstupů při výdeji i sezení) a celém areálu firmy.

Děkujeme Finidrákům za jejich dodržování!