29. 1. 2016

Darované věci našich zaměstnanců se proměnily v dobrý skutek. Přesně částku 8.197 Kč jsme mohli předat Moravskoslezskému spolku na ochranu zvířat. V rámci Jarmarku a výstavního místa v recepci naší firmy se dary našich zaměstnanců nabídly k prodeji. Věci, které jsme neprodali, dále směřovaly do Charitashopu Harcovka, kde budou použity k dalšímu dobrému skutku.

Velké poděkování patří všem darujícím, nakupujícím a také organizátorům.