16. 10. 2019

Na březnovém firemním večírku byla na dobročinné účely vybrána částka 49 500 Kč. V letě se zaměstnanci zapojili do nominace kandidátů, kterým mohl být výtěžek věnován. Z nominovaných, na základě největšího počtu hlasů a s ohledem na využití příspěvku, byli vybráni čtyři finalisté. Hlasování probíhalo začátkem září. Získaná částka byla rozdělena mezi všechny čtyři nominované, a to poměrnou částí podle hlasů zaměstnanců. Tiskárna FINIDR pak k jednotlivým částkám přispěla finančním obnosem a částky dorovnala. Největší počet hlasů získala Stela Štrossová. Částku 30 000 Kč použije na intenzivní rehabilitační péči. Sdružení ADAM obdržel 20 000 Kč na terapie, speciální pedagogy a terapeutické pomůcky. Lenka Krainová a David Lipus získali každý po 10 000 Kč na speciální školní a zdravotní pomůcky. Naše tiskárna pomáhá nejen v našem okolí, ale také dlouhodobě podporuje organizace s celonárodní působností.