13. 11. 2015

V pořadí již 5. Mezinárodní konferenci „Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině aneb Děti ve 21.století“ pořádala nezisková organizace Celé Česko čte dětem na VŠB-TU Ostrava. Na konferenci osobně vystoupili přednášející ze tří zemí a to známá britská spisovatelka Sue Palmer, polská psycholožka a terapeutka Ewa Woydyllo a jeden z nejznámějších českých psychologů Jeroným Klimeš. Ze záznamu přispěl také Jim Treleas, propagátor předčítání dětem z USA a autor knihy The Read-Aloud Handbook (Učebnice hlasitého předčítání). Všechny přednášky obsahovaly informace, které jsou velmi inspirativní a podnětné v každodenním osobním i profesním životě. O svém krásném dětství a emocích hovořil také primátor statutárního města Ostrava, pan Tomáš Macura. O tom, že zanedbáváme využívání potenciálu pravé hemisféry v mozku, kde nalezneme naše emoce, představivost, naše sny a kreativitu, hovořila zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte dětem, paní Eva Katrušáková. Naše tiskárna se konference zúčastnila jako jeden z hlavních sponzorů této kampaně, která působí v České republice již bezmála 10 let.