30. 11. 2018

Každoročně se na konci roku účastníme slavnostního oceňování nejlepších studentů Albrechtovy střední školy nazvaným Juvenálie. Z rukou majitele naší tiskárny pana Drahoše nebo jeho zástupce nejlepší studenti školního roku obdrží gratulaci i věcné dary, které zdarma naše tiskárna pro tuto událost poskytuje. Oceněným studentům přejeme, aby své nabyté znalosti a dovednosti dokázali v praxi maximálně využít. Srdečně gratulujeme!