13. 3. 2022

V naší tiskárně máme za sebou úspěšný audit společnosti TÜV SUD, zaměřený na Energetický management hospodaření s energií (ISO 50001). Ten proběhl úspěšně a bez závažných nedostatků.

Tento audit byl důležitý nejen z pohledu legislativy, která vyžaduje sledování a snižování energetické spotřeby, ale hlavně z důvodu naší zodpovědnosti, kterou máme vůči životnímu prostředí.

Z výsledků naší spotřeby energií, kterými jsou hlavně elektřina, ale i plyn nebo pohonné hmoty, jsme prokázali, že v porovnání s předchozími lety jsme schopni vyrobit více knih s menší spotřebou energie.

Na podzim tohoto roku proběhne kontrolní audit, ve kterém věříme, že opět prokážeme, že se neustále zlepšujeme a tento udělený certifikát úspěšně obhájíme.