27. 9. 2021

V měsíci srpnu úspěšně proběhl každoroční audit certifikace Řízení uhlíkové stopy. Díky všem stanoveným cílům se nám v loňském roce podařilo snížit uhlíkovou stopu o 45,5 % oproti základnímu roku 2015.

Mezi cíle pro snižování uhlíkové stopy patří např. nákup ekologicky šetrné elektrické energie z obnovitelných zdrojů, nákup vstupního materiálu s nižšími emisními faktory nebo zefektivňování přepravy výrobků.

Právě zvyšování efektivity přepravy produktů k zákazníkům přineslo snížení firemní uhlíkové stopy o další 2,2 %. Co to znamená v praxi? Co jak nejlépe vytěžovat kapacitu nákladních vozidel nebo obsáhnout co nejvíce vykládkových míst na jedné trase.

Uhlíková stopa měří množství skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší a naše tiskárna se aktivně podílí na jejím snižování. Své ekologické závazky plníme pomocí Plánu řízení uhlíkové stopy. Prostřednictvím tohoto plánu chceme dlouhodobě snižovat dopad našeho podnikání na životní prostředí.