23. 7. 2015

ADRA je mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje pomoc lidem v nouzi. Hlavním posláním Dobrovolnického centra ADRA, kterému naše tiskárna věnovala finanční dar, je podpora dobrovolnictví v organizacích, jež poskytují služby a péči dětem, mládeži, seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s těžkým onemocněním. Pravidelní dobrovolníci, kterých je po celé České republice bezmála dva tisíce, pomáhají ulehčovat od břemen potřebným a přinášejí jim něco navíc.
Přejeme celé organizaci ADRA mnoho síly a odhodlání při všech aktivitách, díky kterým je na světě zase o trochu lépe. Více o aktivitách a pomoci se můžete dočíst zde