Tisková zpráva 5. 7. 2012

V tiskárně FINIDR v Českém Těšíně proběhla 27. listopadu 2012 oslava jubilejní 200. milionté knihy, která zde byla za 18 let a 9 měsíců existence tohoto polygrafického podniku vyrobena.

Oslavy tohoto zajímavého jubilea byly zahájeny už slavnostním obědem zaměstnanců v podnikové jídelně a pokračovaly potom před 14. hodinou, kdy se v tiskárně zastavila výroba a všichni zaměstnanci se sešli u nové zavěšovací linky Kolbus, kde počkali, až ta jubilejní 200. miliontá kniha vyjede z jejího pásu.

Potom už nic nebránilo jejímu slavnostnímu pokřtění. Majitel a jednatel společnosti FINIDR Ing. Jaroslav Drahoš při této příležitosti nejprve zavzpomínal na začátky tiskárny po jejím založení, kdy měla jen 13 zaměstnanců a všichni včetně majitelů pracovali přímo ve výrobě. Potom zmínil, jak se vyvíjel počet vyrobených knih a tržby za uplynulých 18 let i jaké výsledky jsou očekávány v roce 2012. Vyvrcholením byl křest 200. milionté knihy, kterou byl titul Kleine Pony, grosses Abenteuer z řady Sheltie nakladatelství Kosmos. Provedl jej ing. J. Drahoš společně se zaměstnanci, kteří v tiskárně FINIDR pracují od jejího založení, tradičně šampaňským vínem.

Tisková zpráva byla převzata v plném znění.

Zdroj: Svět tisku

Originál článku