ukrajinské pohádky

20. 5. 2022

Pokračujeme v pomoci rodinám, které uprchly z válkou stále ještě sužované Ukrajiny. Ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros a papírnami Antalis, Europapier a Papyrus jsme se zapojili do projektu, v rámci kterého jsme společně vydali sérii pohádkových knih v ukrajinském jazyce. Jedná se o bohatě ilustrovaná díla talentovaných ukrajinských autorů.

Knihy jsou distribuovány v síti tuzemských uprchlických center a táborů, kde jsou následně darovány dětem, které nejčastěji pouze s matkou hledají azyl v České republice. Všechny výše zmíněné zúčastněné strany se do projektu zapojily bez nároku na honorář.

Už 28 let přinášíme radost výrobou krásných knih a jsme vděční, že i v této situaci můžeme pomáhat právě tímto způsobem.