15. 3. 2022

Válka na Ukrajině trvá skoro tři týdny a situace se zatím vůbec nezlepšuje. Ostřelování a obsazování ukrajinských měst ruskou armádou nutí obyvatelstvo opouštět své domovy a mnohdy i samotnou zemi. Od konce února utekly z Ukrajiny kvůli ruské invazi již téměř tři miliony lidí. Přes 160 tisíc z nich, především žen a dětí, pak našlo azyl také v České republice.

S ohledem na nastalou situaci se naše tiskárna ve spolupráci s nakladatelstvím ALBATROS rozhodla společně pomoci. Abychom situaci těžce zkoušeným ukrajinským uprchlíkům jak možná nejvíce ulehčili a umožnili jim co nejrychlejší aklimatizaci na českém území, rozhodli jsme se, že společnými silami vyrobíme 2 000 ks česko-ukrajinských slovníků. Ty pak skrze příslušné charitativní organizace (Červený kříž, Člověk v tísni aj.) poputují k potřebným.

Jedná se o nezištné, humanitární gesto pomoci, kdy se všechny strany – nakladatelství ALBATROS, tiskárna FINIDR, dodavatel papíru Antalis i samotní autoři – vzdaly jakéhokoliv honoráře.
Jsme přesvědčeni, že tuto pomoc uvítají všichni potřební, včetně dětí.

Nejlépe to vystihují slova pana Václava Choděry, výrobního ředitele ALBATROS MEDIA a.s.:

„Mnohokrát děkuji nejen jménem svým, ale jménem celého ALBATROS MEDIA, a především těch, kteří tuto knížku budou využívat. Vážíme si vašeho přístupu k této věci a jsme rádi, že jste se připojili do tohoto řetězce dobré vůle a pomoci.“

Stejně tak i my ve FINIDRu jsme vděční, že jsme se do tohoto projektu mohli zapojit a přispět svým dílem tam, kde je to v tuto chvíli nejvíce potřeba.