17. 2. 2022

Tím, že jste se rozhodli tisknout knihy u nás, tak pomáháte chránit i životní prostředí. Snažíme se neustále podnikat nové kroky, které podporují naše ekologické chování a minimalizují dopady našeho podnikání na životní prostředí.

Jedním z těchto kroků je i využití 100% energie z obnovitelných zdrojů, a to nejen při výrobě vašich knih. Nákup ekologicky šetrné elektrické energie z obnovitelných zdrojů provádíme již od roku 2016. Naším dlouhodobým cílem je i nadále odběr 100 % energie z obnovitelných zdrojů – tedy i pro tento rok 2022.

Převážná část obnovitelné zelené energie pochází z vodních zdrojů – jak z průtokových pramenů (bez rezervoáru), tak i přehradních nádrží (s rezervoárem) v Moravskoslezském kraji.
Druhou skupinou je pak energie vznikající z tepelných zdrojů prostřednictvím parních
protitlakých turbín.