vždy kvalitně a včas
ilustrační obrázek podkategorie

Historie společnosti FINIDR

Když jsme v roce 1994 s několika zaměstnanci a v pronajatých prostorách zahajovali produkci, bylo naším cílem vybudovat velmi úspěšnou ryze českou firmu. Dnes je FINIDR, s.r.o., s 460 zaměstnanci a roční produkcí přes 24 milionů knih jedním z největších výrobců knih v pevné a měkké vazbě ve střední Evropě.

 • 1994

  Tiskárna FINIDR byla založena v únoru roku 1994 a v červnu téhož roku začala tisknout a dodávat zákazníkům první publikace. Od začátku činnosti značnou část produkce exportovala do Polska a Německa. Po prvním roce fungování pracovalo ve FINIDRu 22 pracovníků.

   
 • 1995

  Tiskárna FINIDR se postupně rozšiřovala. Ploché ofsetové tiskové stroje doplnil starší ofsetový rotační tiskový stroj, který výrazně posílil kapacitu tiskárny v nenáročném černobílém tisku. V stejném roce firma pořídila také nový tiskový pětibarevný stroj, který umožnil zdvojnásobit kapacitu barevného tisku. Na konci roku 1995 pracovalo v tiskárně již 58 lidí.

   
 • 1996

  Veškeré výrobní zařízení instalované v Českém Těšíně se využívalo nejméně na dvě směny, tiskové stroje pak většinou na třísměnný provoz. S dalším nárůstem výroby musel na zakázkách FINIDR podstatně spolupracovat s dalšími partnery z celé Moravy. Kvůli vysokým nákladům na kooperaci a velké nespolehlivosti subdodavatelských firem si FINIDR v únoru 1996 pronajal knihvazárnu v ulici Výškovická v Ostravě, kterou později odkoupil. Pořízením kompletního knihařského vybavení se uzavřel výrobní cyklus tiskárny, a tím se vytvořilily předpoklady pro postupnou minimalizaci subdodávek, s nimiž nebyli naši zákazníci spokojeni.

   
 • 1997-9

  Na konci roku 1997 se privatizoval areál VOP v Českém Těšíně, jehož část pak tiskárna FINIDR odkoupila od nových majitelů a v roce 1998 po provedených stavebních úpravách se obě části tiskárny přestěhovaly z pronajatých prostorů do nově upravených hal. Celkové prostory tiskárny představovaly v té době více jak 7000 m². Rok 1999 proběhl ve znamení stabilizace společnosti.

   
 • 2000

  Došlo k významné investici, která posunula naši tiskárnu mezi největší společnosti v tomto oboru. Pořízený archový tiskový stroj Heidelberg Speedmaster CD102 patří mezi nejmodernější tiskové stroje na světě. Mimořádná kvalita tisku umožnila oslovit další zákazníky, jejichž nároky na kvalitu do té doby nebylo možné uspokojit.

   
 • 2001

  Tiskárna investovala do modernizace knihárny a instalovala novou linku pro lepení měkké vazby i bloků pro tuhou vazbu Wohlenberg Master 7000 on-line v propojení s trojřezem. To umožnilo používat nejnovější technologie a způsoby lepení. Rovněž jsme zavedli, společně s firmou ITeuro, celopodnikový informační systém INFOR ERP SyteLine s podporou pokročilého kapacitního plánování zakázek APS.

   
 • 2002

  Od správce konkursní podstaty koupila tiskárna FINIDR aktiva tiskáren Vimperk a.s. Technologie plně odpovídá zaměření FINIDRu: ve  Vimperku byly starší tiskové stroje a plně vybavená moderní knihařská linka na vazbu V8. Vzhledem k tomu, že tiskové stroje ve Vimperku již nesplňovaly nároky na kvalitu, kterou požadují zákazníci při tisku přebalů a potahů knih, byl v říjnu 2002 instalován v Českém Těšíně nový tiskový stroj Heidelberg Speedmaster SM 72. Ten tiskl přebaly a potahy v prvotřídní kvalitě jak pro Český Těšín, tak i pro tiskárnu ve Vimperku. Po ročním provozu závodu ve Vimperku vyhodnotilo vedení společnosti ekonomické ukazatele a rozhodlo se centralizovat provoz závodů Vimperk a Český Těšín.

   
 • 2003

  V rekordně krátkém čase byla postavena nová výrobní hala, jež navázala na stávající halu tiskárny v Českém Těšíně a na konci roku 2003 bylo zahájeno stěhování výrobního parku. Zároveň byl pořízen další moderní tiskový stroj Heidelberg SM 102, jež umožnil další zvýšení tiskové kapacity.

   
 • 2004

  Začátek roku byl ve znamení rozjezdu výroby na zařízeních, přesunutých ze závodu Vimperk. V květnu tiskárna pořídila čtvrtý stroj Heidelberg SM 102, čímž sjednotila své vybavení plochými tiskovými stroji a zlepšila vzájemnou nahraditelnost personálu v této části provozu. V průběhu roku 2004 začala společnost FINIDR pracovat na vlastním systému kvality ve spolupráci s externí firmou a zavádět nové principy, které vedly k dalšímu zvyšování kvality a produktivity.

   
 • 2005

  Tento rok byl rokem konsolidace a příprav na další rozvoj společnosti. Ovšem i v tomto roce se společnost dále rozvíjela po technologické stránce - pořídila špičkové CTP zařízení Heidelberg, které výrazně posunulo kvalitu přípravy tisku. Zároveň management společnosti vytvořil v průběhu roku dlouhodobou strategii, kterou tiskárna začala naplňovat od následujícího roku 2006.

   
 • 2006

  V tiskárně došlo k zahájení výstavby další moderní haly o rozloze 4000 m², která svou plochou umožní postupně až zdvojnásobit kapacitu výroby. Současně doplnila technologii o nový osmibarevný tiskový stroj Heidelberg SM 102 a novou knihařskou linku pro zavěšování pevné vazby V8 od firmy Kolbus, díky kterým může kvalitou konkurovat nejmodernějším tiskárnám v celé Evropě.

   
 • 2007

  Investice do strojního vybavení pokračovaly i v tomto roce. Byla pořízena nová klížící linka Kolbus, která zvládne za hodinu zpracovat až 12 000 kusů brožur či 8000 knižních bloků. Nová linka zvýšila nejen kvalitu vyráběných knih, ale i výrobní kapacity a umožnila nabídnout zákazníkům nové typy netradičních vazeb (otabind, švýcarská brožura). Přínosem pro zákazníky bylo bezpochyby i rozšíření kapacity o další šičku Astonic 180, která zvládá zpracovat 180 knižních složek za minutu. Nově pořízený automat na výrobu knižních desek Kolbus DA 270 umožnil rozšířit sortiment o desky z tenké lepenky a kulaté rohy. V roce 2007 jsme se přehoupli přes hranici sto miliontého výtisku knihy za dobu existence naší firmy.

   
 • 2008

  Tiskárna FINIDR pokračovala v modernizaci strojního vybavení. Instaloval se tiskový systém VariQuik - speciální rotačka, která je koncipována pro knižní výrobu. VariQuick umožňuje tisk různých formátů s mnohem menším odpadem papíru a on-line skládání tiskových archů až po 40 stránkách. V rámci Color managementu byl pořízen Upgrade Software pro ploché tiskové stroje umožňující snadnější a přesnější vyhodnocení tisku vůči normě 12647-2.

   
 • 2008

  Od roku 2008 jsme zapojeni do certifikačního systému FSC®. FSC® (Forest Stewardship Council®) je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v roce 1993 s cílem podpořit šetrné obhospodařování lesů a vytvořit certifikační systém jako nástroj pro sledování původu dřeva od těžby, přes zpracování až po konečný výrobek – např. nábytek, papír a výrobky z něho.

   
 • 2008

  Iniciovali jsme vznik oboru polygrafie na střední odborné škole v Českém Těšíně. Jsme generálním partnerem této školy a dlouhodobě rozvíjíme talentované studenty.

   
 • 2009

  V tomto roce se jediným majitelem tiskárny FINIDR stal Ing. Jaroslav Drahoš. Tiskárna se snažila úspěšně překlenout období celosvětové krize úsilím o kvalitnější, rychlejší a levnější produkci. V rámci rozšíření portfolia činností, které může FINIDR nabídnout svým zákazníkům, byl pořízen termofoliový razící stroj SBG, který dokáže razit jak horkou fólii, sleporažbu či reliéfní tisk. V rámci úspor byla provedena rekonstrukce stávající kotelny.

   
 • 2009

  Aktivně se účastníme kampaně Celé Česko čte dětem na podporu pravidelného předčítání dětem. Věříme, že krása čteného slova rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení a utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

   
 • 2010

  S úmyslem vyloučit omezení výrobních kapacit způsobená případnými výpadky stávajících CTP automatů došlo k rozšíření strojového parku o koupi nového CTP automatu Heidelberg Suprasetter 2. generace. Dalším podstatným krokem, tentokráte vedoucím ke zvýšení jak kvality výroby, tak i pracovního prostředí, bylo pořízení nového zvlhčovacího zařízení - moderního systému vysokotlakého rozstřikování vody polské firmy WILPO s. c. Toto zařízení má pozitivní vliv na stabilitu vlhkosti papíru i okolního prostředí působícího na kvalitu tisku i knihařského zpracování a také zlepšuje díky omezení prašnosti kvalitu ovzduší ve výrobní hale. V tomto roce jsme také doplnili klížící linku Kolbus o systém PUR lepení. Můžeme tak zákazníkům nabídnout alternativu pro klížení produktů z obtížných materiálů, např. vysoce natíraných papírů. V roce 2010 jsme také získali dotaci z ESF a státního rozpočtu ČR na zvyšování kvalifikační úrovně a kompetencí našich zaměstnanců v rámci projektu „Vzdělávání v tiskárně FINIDR“.

   
 • 2011

  Došlo k rozšíření strojového parku o skládací stroj, agregát pro šití tavnou nití a nový laminátor, díky němuž již máme i poslední důležitou technologii v tiskárně zdvojenou. Pokračování projektu vzdělávání napříč celou tiskárnou.

   
 • 2012

  Vyrobili jsme už 200 000 000 knihu. Úspěšná realizace rozsáhlé investice do nejmodernějších tiskařských a knihařských strojů. Instalace tiskového stroje Heidelberg Speedmaster XL106-8-P, zavěšovací linky Kolbus BF530, deskovačky Kolbus DA-270, ražby knižních desek Kolbus PE312, baličky Kallfass Universa 500 Servo, řezačky lepenky Roda Idealgandria 130, bigovacího stroje Petratto BatFold. Budování vlastního interního vzdělávacího centra FINIDR Akademie, které má za cíl rozvíjet dovednosti a prohlubovat znalosti zaměstnanců napříč celou tiskárnou.

   
 • 2012

  V roce 2012 jsme založili naše vlastní interní vzdělávací centrum. Jeho cílem je rozvoj dovedností a znalostí všech našich zaměstnanců prostřednictvím našich specialistů přímo z praxe. Účelem je, aby noví i stávající zaměstnanci znali procesy napříč celou firmou. Díky této vzájemné aktivitě se posílila i spolupráce mezi jednotlivými odděleními.

   
 • 2014

  Investovali jsme do našeho strojového parku přes 125 miliónů korun. Zakoupili jsme 2 tiskové stroje Heidelberg Speedmaster XL 106-8-P jako první v České Republice. Tyto stroje s osmi tiskovými jednotkami, kdy jeden je vybaven odvíječem kotoučů Cut Star, mohou tisknout nejen archy rychlostí až 18 000 ks za hodinu ale také z rolí. Stálobarevnost tiskových výstupů hlídáme pomocí spektrofotometrického pultu Inpress Control, který dokáže vyhodnocovat barevnost měřící škály i celého archu.

   
 • 2015

  Patříme mezi TOP podniky v oboru polygrafie, což dokazuje také získání bonitního certifikátu "CrefoCert". Jsme finančně stabilní společnost s výbornou platební morálkou a pravděpodobností úpadku v horizontu 12 měsíců do 1%. Metodika pro udělení certifikátu CrefoCert je v souladu s postupy společnosti Creditreform Rating AG, jejíž ratingový nástroj schválila pro hodnocení úvěrového rizika Evropská centrální banka.

   
 • 2016

  Jsme Zelená firma. Naše tiskárna se aktivně zapojila do unikátního projektu „Zelená firma“. V rámci projektu ekologicky likvidujeme firemní elektrospotřebiče a baterie. Umožňujeme také svým zaměstnancům zbavit se vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím sběrného boxu, což významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.

   
 • 2016

  Investovali jsme do stavby nové haly a nových technologií téměř 190 miliónů Kč, rozšířili jsme výrobní haly na 14000m². Pod jednou střechou máme nově: 9 skládaček – posílili jsme naše skládání o novou výkonnější skládačku Heidelberg KH82P. 5 šiček – pro zefektivnění jsme instalovali dvě šičky Müller Martini Ventura 200, které jsou napojené na snášecí linku robotickým systémem Conect. 3 trojřezy – pořídili jsme nový moderní trojřez Müller Martini Orbit, ke kterému jsme napojili nový stohovač Müller Martini CB 18 a paletizér Solema-Pluton. Maximální přesnost výroby knižních desek zajišťuje nová řezačka lepenky Roda Idealgandria 130, která má navíc automatický nakladač i vykladač.

   
 • 2016

  Naše tiskárna získala od mezinárodního certifikačního institutu FOGRA certifikaci ofsetového tisku „Fogra PSO“. Certifikace zaručuje dosažení barevné standardizované shody tisku a digitálního nátisku s normami ISO 12647-2:2013 nebo referenčními normami FOGRA. Certifikace taktéž kontroluje kvality našich procesů. Služby, které předáváme našim klientům, jsou proto plně s jejich očekáváním.

   
 • 2016

  Aktivně snižujeme svou uhlíkovou stopu. Plán řízení uhlíkové stopy stanovuje náš závazek pro měření, sledování a snižování uhlíkové stopy. Prostřednictvím tohoto plánu chceme dlouhodobě snižovat svůj dopad na životní prostředí. Součástí je postup pro řízení uhlíkové stopy, dále cíle snižování emisí CO₂ a stejně tak i akční plán pro dosažení tohoto snižování ve stanoveném období. Věříme, že naše ambiciózní cíle naplníme. Úspěšně jsme získali certifikaci „Hospodaření s uhlíkovou stopou“, díky které Vám můžeme nabídnout výrobek CO₂ neutral. Jedná se o produkt s nulovou uhlíkovou stopou.

   
 • 2016

  K výrobě všech knih využíváme ekologicky šetrnou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Jsme zodpovědní vůči místu, kde podnikáme a také si maximálně vážíme životního prostředí. Proto je pro naši tiskárnu důležité ekologické chování a děláme v této oblasti mnoho kroků. Jedním z nich je nákup ekologicky šetrné elektrické energie z obnovitelných zdrojů, který u nás probíhá od ledna roku 2016 a již nyní ji odebíráme bezmála ve 100 % (rok 2016 - 2017). Pro roky 2018 a 2019 máme předplacený odběr 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Naším dlouhodobým cílem je i do dalších let odběr 100 % energie z obnovitelných zdrojů.