NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
ZAWSZE NA CZAS
ilustrační obrázek podkategorie

Historia firmy FINIDR

Kiedy w roku 1996 wraz z kilkoma pracownikami zaczynaliśmy produkcję w wynajętych pomieszczeniach, naszym celem było wybudowanie odnoszącej sukcesy firmy z czeskim kapitałem. Dziś FINIDR, s.r.o., z 460 pracownikami i roczną produkcją ponad 24 milionów książek jest jednym z największych producentów książek w twardej i miękkiej oprawie w Europie Środkowej.

 • 1994

  Drukarnia Finidr została założona w lutym 1994 roku i już w czerwcu tego samego roku rozpoczęła druk i dostawy pierwszych publikacji dla klientów. Od początku działalności znaczną część produkcji stanowił eksport do Polski i Niemiec. Po pierwszym roku pracy firma Finidr zatrudniała 22 pracowników.

   
 • 1995

  W 1995 r. drukarnia stopniowo się poszerzała. Arkuszowe offsetowe maszyny drukarskie uzupełniła starsza offsetowa maszyna rotacyjna, która znacznie wzmocniła wydajność drukarni w zakresie nieskomplikowanego druku czarno-białego. W tym samym roku firma zakupiła również nową 5-kolorową maszynę drukarską, która umożliwiła podwojenie wydajności kolorowego druku. Pod koniec 1995 roku w drukarni pracowało już 58 osób.

   
 • 1996

  Wszelkie urządzenia produkcyjne zainstalowane w Czeskim Cieszynie wykorzystywane były co najmniej na dwie zmiany – maszyny drukarskie nawet na produkcję trzyzmianową. W związku z dalszym rozwojem produkcji firma FINIDR musiała na swoich zamówieniach w znacznej części współpracować z innymi partnerami z całych Moraw. Z powodu wysokich kosztów współpracy i znacznej nierzetelności poddostawców firma FiINIDR wynajęła w lutym 1996 introligatornię przy ulicy Výškovickiej w Ostrawie a później ją odkupiła. Poprzez zyskanie kompletnego wyposażenia introligatorni cykl produkcyjny drukarni został zamknięty i tym samym stworzono podstawy do stopniowej minimalizacji poddostaw, z których nasi klienci nie byli zadowoleni.

   
 • 1997-9

  Pod koniec 1997 r. przeprowadzono prywatyzację kompleksu VOP w Czeskim Cieszynie, którego część drukarnia FINIDR później odkupiła od nowych właścicieli, a w 1998 r. po dokonanych zmianach budowlanych obie drukarnie przeprowadziły się z wynajmowanych pomieszczeń do nowo przystosowanych hal. Całkowita powierzchnia drukarni sięgała wówczas ponad 7000 m². Rok 1999 był rokiem stabilizacji spółki.

   
 • 2000

  Znacząca inwestycja przesunęła naszą drukarnię do grona największych firm w branży. Zakupiona arkuszowa maszyna drukująca Heidelberg Speedmaster CD102 należy do najnowocześniejszych maszyn drukujących na świecie. Wyjątkowa jakość druku pozwoliła dotrzeć do klientów, których wymagania drukarnia nie była w stanie dotychczas spełnić.

   
 • 2001

  Drukarnia zainwestowała w modernizację introligatorni i zainstalowała nową linię Wohlenberg Master 7000 on-line do klejenia oprawy miękkiej i bloków do oprawy twardej, połączoną z trójnożem. Umożliwiło to zastosowanie najnowocześniejszej technologii i sposobów klejenia. Wprowadziliśmy również, wspólnie z firmą ITeuro, ogólnozakładowy system infomacyjny INFOR ERP SyteLine wspierający rozwinięte wydajne planowanie zamówień APS.

   
 • 2002

  Firma Finidr kupiła od syndyka aktywa drukarni Vimperk a.s.  Technologia idealnie odpowiadała celom firmy Finidr: w Vimperku były starsze maszyny drukujące i kompletnie wyposażona nowoczesna linia introligatorska do oprawy V8. Ze względu na to, że maszyny drukujące w Vimperku nie spełniały już wymagań co do jakości, jakiej wymagali klienci dla druku obwolut i oklejek książek, w październiku 2002 r. zainstalowano w Czeskim Cieszynie nową maszynę drukującą Heidelberg Speedmaster SM 72. Maszyna ta drukowała obwoluty i oklejki pierwszorzędnej jakości zarówno dla Czeskiego Cieszyna, jak i dla drukarni w Vimperku. Po rocznej działalności firmy w Vimperku zarząd spółki zanalizował wskaźniki ekonomiczne i podjął decyzję o centralizacji produkcji oddziałów Vimperk i  Czeski Cieszyn

   
 • 2003

  W rekordowo krótkim czasie została zbudowana nowa hala produkcyjna, która poszerzyła istniejącą halę w Czeskim Cieszynie i pod koniec 2003 r. przeprowadzono transfer parku maszynowego. W końcu 2003 r. dokonano równocześnie zakupu kolejnej nowoczesnej maszyny drukującej Heidelberg SM 102, umożliwiającej dalszy wzrost wydajności druku.

   
 • 2004

  Początek roku to okres rozpoczęcia produkcji na maszynach przetransportowanych z oddziału w Vimperku. W maju drukarnia dokonała zakupu czwartej maszyny, Heidelberg CD 102, przez co ujednoliciła wyposażenie arkuszowych maszyn i poprawiła substytucyjność personelu w tej części drukarni. W ciągu 2004 r. firma FINIDR rozpoczęła pracę nad własnym systemem jakości przy współpracy z firmą zewnętrzną oraz zaczęła wprowadzać nowe procedury, które prowadziły do poprawy jakości i wydajności.

   
 • 2005

  Rok ten był rokiem konsolidacji i przygotowań do dalszego rozwoju spółki. Jednak również w tym roku firma dalej rozwijała się od strony technologicznej – dokonała zakupu najwyższej jakości urządzenia CTP Heidelberg, które w wyraźny sposób podniosło jakość przygotowania druku. Kierownictwo spółki zarazem stanowiło w przeciągu roku długotrwałą strategię, której realizację drukarnia rozpoczęła od 2006 r.

   
 • 2006

  Drukarnia rozpoczęła budowę kolejnej nowoczesnej hali o powierzchni 4000 m²,  dzięki której możliwe będzie nawet podwojenie mocy produkcyjnych. Zarazem technologia została uzupełniona o nową 8-kolorową maszynę drukującą Heidelberg SM 102 i nową linię introligatorską do zawieszenia oprawy twardej V8 firmy Kolbus, pozwalającą konkurować jakością najnowocześniejszym drukarniom w całej Europie.

   
 • 2007

  Inwestycje w wyposażenie maszynowe kontynuowane były również w tym roku. Jako przykład może służyć zakup nowej linii do opraw miękkich Kolbus, która za godzinę potrafi opracować nawet 12 000 sztuk broszur lub 8000 bloków książkowych. Nowa linia podniosła nie tylko jakość produkowanych książek, ale poszerzyły się również moce produkcyjne i możemy zaproponować klientom nowe typy nietradycyjnych opraw (otabind, broszura szwajcarska). Pozytywem dla klientów jest bezsprzecznie poszerzenie mocy produkcyjnych o następną niciarkę Astonic 180, która potrafi opracować 180 składek na minutę. Nowa automatyczna maszyna do produkcji okładek twardych Kolbus DA 270 umożliwiła poszerzenie asortymentu o okładki z cienkiego kartonu oraz zaokrąglone rogi. W roku 2007 pokonaliśmy granicę stumilionowego egzemplarza książki podczas istnienia naszej firmy.

   
 • 2008

  Drukarnia FINIDR kontynuowała modernizację parku maszynowego drukarni. Kupiono system drukujący VariQuik – specjalną maszynę rotacyjną przeznaczoną do produkcji ksiażek. VariQuik umożliwia druk różnych formatów przy o wiele mniejszych stratach papieru i on-line składaniu zadrukowanych arkuszy nawet po 40 stronicach. W ramach Color managementu został zakupiony Upgrade Software dla maszyn arkuszowych, ułatwiający dokładniejsze porównanie druku z normą 12647-2

   
 • 2009

  W tym roku jedynym właścicielem drukarni FINIDR został Ing. Jaroslav Drahoš. Drukarnia starała się przy pomocy bardziej jakościowej, szybszej i tańszej produkcji pokonać okres ogólnoświatowego kryzysu. W ramach poszerzenia portfolio czynności, jakie może firma FINIDR zaoferować swoim klientom, zakupiono maszynę SBG do tłoczenia i złocenia, która może tłoczyć nie tylko folią na gorąco, ale również na sucho lub reliefowo. W ramach oszczędności zrekonstruowano też kotłownię.

   
 • 2010

  W celu uniknięcia ograniczenia mocy produkcyjnych spowodowanego ewentualnymi problemami obecnych automatów CTP poszerzyliśmy nasz park maszynowy i zakupiliśmy nową naświetlarkę CTP Heidelberg Suprasetter 2. generacji. Kolejnym ważnym krokem prowadzącym tym razem do podniesienia jakości i środowiska pracy było zakupienie nowego urządzenia nawilżającego – nowoczesnego systemu wysokociśnieniowego rozpylania wody polskiej firmy WILPO s. c. Urządzenie to pozytywnie wpływa na stabilną wilgotność papieru i okolicy, co przekłada się na lepszą jakość druku oraz opracowania introligatorskiego, poprawia również jakość powietrza powietrza w hali produkcyjnej dzięki ograniczeniu pylenia. W tym roku uzupełniliśmy linię klejącą Kolbus o system klejenia PUR. Możemy więc zaproponować klientom opcję do klejenia produktów z materałów bardziej wymagających, jak na przykład z papierów powlekanych. W 2010 roku zyskaliśmy również dotację z EFS i budżetu państwa na podniesienie kwalifikacji i kompetencji naszych pracowników w ramach projektu „Kształcenie w drukarni FINIDR“.

   
 • 2011

  Poszerzenie parku maszynowego o falcerkę, agregat do szycia nicią termoplastyczną i nowy laminator, dzięki czemu mamy nawet ostatnią ważną technologię w drukarni w dwu egzemplarzach. Dalszy ciąg projektu szkolenia w firmie.

   
 • 2012

  Wyprodukowaliśmy już 200 000 000 książkę. Z sukcesem inwestujemy w najnowocześniejsze maszyny drukujące i introligatorskie. Instalacja nowej maszyny drukującej Heidelberg Speedmaster XL106-8-P, linii do oprawy twardej Kolbus BF530, maszyny do montażu okładek Kolbus DA-270, prasy do okładek do oprawy twardej Kolbus PE312, pakowarki w folię termokurczliwą Kallfass Universa 500 Servo, maszyny do cięcia tektury Roda Idealgandria 130, urządzenia do bigowania Petratto BatFold. Budowanie własnego firmowego centrum kształcenia Akademia FINIDR.